Previous slide
Next slide

سرمایه گذاری و تجاری سازی طرح های دانش بنیان

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان یک هلدینگ چند رشته ای در راستای نیاز کشور به توسعه حوزه ی دانش بنیان اقدام به سرمایه گذاری در طرح های دانش بنیان به بلوغ رسیده، تجاری سازی اختراعات، نوآوری ها و ایده های صنعتی می نماید.

قابل توجه شرکت های دانش بنیان، فناور و نوآور سراسر کشور

فراخوان تولید داخل اقلام در اولویت شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در راستای حمایت از تولیدات داخلی و کاهش ارزبری از تمامی شرکت های دانش بنیان سراسر کشور دعوت بعمل می آورد تا در فراخوان ساخت داخل اقلام در اولویت این شرکت مشارکت نمایند.

پس از ثبت نام و احراز هویت از طریق منوی ثبت چالش، کالای در اولویت شرکت گروه توسعه ملی را انتخاب نموده و ایده خود را بارگذاری نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02185599317 تماس حاصل نمایید.